fbpx

3 års garanti på alle nye reservedele

Forlad værkstedet med ro i sindet

Når du får bilen serviceret og repareret hos Autohuset Fyn, står vi ved vores arbejde. Selvom vores reservedele altid er af original kvalitet, kan der forekomme fabrikationsfejl. Derfor giver vi altid 3 års garanti på alle nye reservedele, som vi sætter i bilen.

Det giver dig tryghed for, at tingene er i orden, når din bil bliver serviceret eller repareret hos os, og det sørger for at holde dig godt kørende.

Det er vigtigt for os at vores kunder ved at vi altid står klar til at hjælpe, skulle der mod forventning opstå problemer med en reparation udført hos os. Derfor skal du altid kontakt os såfremt du har den mindste tvivl om at der er en fejl på en reservedel, så vi sammen kan finde fejlen og få den udbedret hurtigst muligt.

Såfremt du via Autohuset skulle købe brugte reservedele, yder vi 6 måneders garanti på disse, med mindre andet er angivet.

Husk at det er vigtigt at du overholder fabrikantens forskrifter for service og at disse bliver foretaget på et af Autohuset Fyns værksteder, da garantien ellers kan bortfalde.

Garantibestemmelser hos Autohuset Fyn

Omfattet af garantien
  • Der ydes en garanti på 3 år på reservedele. Garantien omfatter den eller de reservedele, der er fejlbehæftet og gælder i 3 år fra Autohuset Fyns fakturadato.
  • Autohuset Fyn er alene ansvarlig for fejl og defekter, som skyldes fabrikations- eller materialefejl.
  • Garantien omfatter kun fejl og defekter, der er konstateret og anmeldt i garantiperioden.
Ej omfattet af garantien
  • Garantien bortfalder, hvis du kører til andet værksted, og får afmonteret eller udskiftet den del der har fejl. Det er derfor vigtigt at du kontakter os, hvis du mener der er en fejl på en reservedel, så vi sammen kan finde fejlen og få den udbedret.
  • Garantien dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde samt forbrugsvarer.
  • Garantien dækker ikke reservedele hvor fejl eller skader er opstået som følge af en anden defekt reservedel der ikke er udskiftet hos Autohuset Fyn.
  • Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler mv. eller ydre påvirkninger, herunder hærværk.
Hvad skal du huske?

En forudsætning for garantidækning er, at bilen er vedligeholdt som anvist i servicehæftet eller lignende dokumentationsmateriale, samt at serviceeftersyn er foretaget hos Autohuset Fyn. F.eks. skal serviceintervaller, herunder olieskift, være overholdt og foretaget på et af Autohuset Fyns værksteder for at opretholde garantidækningen på reservedelene.

Kravet om service foretaget hos Autohuset Fyn gælder alle serviceeftersyn fra og med det tidspunkt, hvor den reservedel, som garantisagen omhandler, er monteret.

Såfremt dette ikke er tilfældet, gælder i stedet købelovens almindelige regler.

Sagsbehandling

Garantisagen skal indleveres til det værksted, der har monteret reservedelen, med mindre andet er aftalt ved forudgående henvendelse til det oprindelige Autohuset Fyn værksted.

Reklamation skal ske snarest efter konstatering af fejlen/defekten.

Autohuset Fyn kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle følgefejl som er sket ved videre kørsel efter fejlen er konstateret.

Er du i tvivl om der er en eventuelt garantisag på din bil? Tøv ikke med at kontakte os.